SẢN PHẨM >>DOMESCO >>DOROGYNE F (H/2 VỈ X 5 VIÊN) _DOMESCO
DOROGYNE F (H/2 VỈ X 5 VIÊN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS4740Thành phần
Spiramycin 1500000UI
Metronidazol 250mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM