SẢN PHẨM >>DOMESCO >>DOROGYNE (H/20 VIÊN) _DOMESCO
DOROGYNE (H/20 VIÊN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS3869Thành phần
Spiramycin 750.000IU
Metronidazol 125mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM