SẢN PHẨM >>DOMESCO >>LINCO 500 (H/200 VIÊN) _DOMESCO
LINCO 500 (H/200 VIÊN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS0588Thành phần
Lincomycin 500mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM