SẢN PHẨM >>NHÓM KHÁC >>LINCO 500 (H/200 VIÊN) _DOMESCO
LINCO 500 (H/200 VIÊN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: NHÓM KHÁC

Quy cách:

Mã: HCS0588Thành phần
Lincomycin 500mg
Công dụng
Mô tả