HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ TỰ GHI DS-102
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ TỰ GHI DS-102

Link tải phần mềm: 

Winrar

- Ultraviewer

 

Phiên bản cập nhật 2019:

DataLogger_MOI2019.zip

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

HDSD NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI.pdf

File giới thiệu sản phẩm