CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ THANH TOÁN

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Toàn bộ hệ thống INDICO tại các chi nhánh trực thuộc.

2. THỜI GIAN NHẬN HÀNG

- Sau khi đặt hàng chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian giao hàng sau 1 ngày theo tuyến giao hàng.

- Trường hợp quý khách cần hàng gấp chúng tôi sẽ săp xếp giao trong ngày nếu nhân viên giao hàng có còn ở công ty hoặc quay về kịp thời gian.

- Đối với khu vực ở xa chúng tôi sẽ sắp xếp giao trong thời gian sớm nhất có thể, và chậm nhất là 3 ngày.

- Đối với khu vực chúng tôi không thể giao hàng trực tiếp được, chúng tôi sẽ gửi hàng thông qua đơn vị vận chuyển thời gian nhận hàng phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển có thể từ 3 đến 5 ngày.

3. PHÍ GIAO HÀNG

- Miễn phí giao hàng khi nhân viên trực tiếp giao hàng.

- Trường hợp gửi hàng quý khách chịu khoản phí gửi hàng theo quy định của đơn vị gửi chành hàng.

4. THANH TOÁN

- Sau khi nhận hàng quý khách thanh toán ngay cho nhân viên giao hàng.