SẢN PHẨM >>DOMESCO >>ALPHACHYMOTRYPSIN DOREN 4200 (H/20 V.NÉN) _DOMESCO
ALPHACHYMOTRYPSIN DOREN 4200 (H/20 V.NÉN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS1153Thành phần
Alphachymotrypsin 4200 IU
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM