SẢN PHẨM >>DOMESCO >>DOPAGAN 500 (H/100 V.NÉN) _DOMESCO
DOPAGAN 500 (H/100 V.NÉN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS2920Thành phần
Paracetamol 500mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM