SẢN PHẨM >>DOMESCO >>DOPAGAN 500 (H/200 V.NANG) _DOMESCO
DOPAGAN 500 (H/200 V.NANG) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS4556Thành phần
Paracetamol................500mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM