SẢN PHẨM >>DOMESCO >>DOTIUM (H/10 VỈ X 10 VIÊN) _DOMESCO
DOTIUM (H/10 VỈ X 10 VIÊN) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS5268Thành phần
Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) : 10 mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM