SẢN PHẨM >>DOMESCO >>MAGNE B6 (H/50 V. NANG) _DOMESCO
MAGNE B6 (H/50 V. NANG) _DOMESCO

Nhóm sản phẩm: DOMESCO

Quy cách:

Mã: IHCS4399Thành phần
Magnesi lactat dihydrat 470mg; Pyridoxin hydroclorid 5mg
Công dụng
Mô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM