SẢN PHẨM >>TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIÊU HAO >>QUE DÙNG THỬ ĐƯỜNG HUYẾT MAO MẠCH EASY MAX TEST STRIP
QUE DÙNG THỬ ĐƯỜNG HUYẾT MAO MẠCH EASY MAX TEST STRIP

Nhóm sản phẩm: TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIÊU HAO

Quy cách:

Mã: I013594Thành phần

Công dụng
Que dùng thử đường huyếtMô tả


CÁC SẢN PHẨM CÙNG NHÓM