SẢN PHẨM >>NỘI TIẾT - NỘI TIẾT TỐ >>POSINIGHT 1_AGIMEXPHARM
POSINIGHT 1_AGIMEXPHARM

Nhóm sản phẩm: NỘI TIẾT - NỘI TIẾT TỐ

Quy cách:

Mã: GMThành phần:

Levonorgestrel 1,5mg

 


Chỉ định:

Tránh thai khẩn cấp, dùng trong vòng 72 giờ sau các cuộc giao hợp không dùng biện pháp tránh thai hoặc sau cuộc giao hợp mà biện pháp tránh thai sử dụng không đạt hiệu quả


Quy cách đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 1 viên