Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi DS-102
Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng phần mềm nhiệt ẩm kế tự ghi

Link tải phần mềm: 

 

- 7-Zip

- Ultraviewer

 

Phiên bản cập nhật 2019:

DataLogger_MOI2019.zip

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

 

Giới thiệu sản phẩm.pdf

 

Hướng dẫn sử dụng.pdf

 

 

BÀI VIẾT MỚI
FACEBOOK